Esteu aquí

PRODUCTES AUTÒCTONS - OLI

OLI D’OLIVA D.O. SIURANA

L'oli

Segons l'època de recol·lecció de les olives es pot distingir l'oli fruitat, que prové d'una recol·lecció primerenca que es pot reconèixer per tenir un color verd, bastant cos i per ser lleugerament amargant. D'altra banda, l'oli dolç prové d'una recol·lecció més tardana, és de color groc i més fluid. 
La Denominació d'Origen Siurana, protegeix solament els olis d'oliva verges de qualitat extra que tinguin una acidesa inferior al 0,5% i un índex de peròxids màxim de 15.

El conreu

Actualment, la Cooperativa treballa amb tres modalitats de conreu: el conreu convencional, l'ecològic i l'integrat.

La Producció Agrària Ecològica (PAE) és un sistema d'obtenció de productes agraris i alimentaris que posa un especial èmfasi en la utilització de productes i tècniques el més naturals possibles, excloent totes aquelles que potencialment poden malmetre la qualitat del producte final o el medi ambient en que es realitza aquesta obtenció.
Aquest sistema comprèn totes les activitats de producció, elaboració, manipulació i comercialització d'aquest tipus de productes, tant d'origen vegetal com animal.

L'aplicació d'aquest sistema d'obtenció de productes agraris i alimentaris implica que totes les empreses que hi participen han de complir una normativa europea, i estar sotmeses al control i la certificació realitzada per una sèrie d'organismes de control, per tal d'oferir una garantia suficient als consumidors.
Per tal de poder certificar que el producte compleix amb la normativa establerta, l'etiquetatge ha d'anar acompanyat pel següent logotip.

La Producció Integrada (PI) és un sistema agrícola de producció d'aliments i d'altres productes d'alta qualitat que utilitza els recursos i els mecanismes de regulació naturals per tal d'evitar aportacions perjudicials al medi ambient, i que assegura a llarg termini una agricultura sostenible.

En un sentit més concret la producció integrada és pot definir com un sistema agrícola de producció d'aliments amb mètodes que respectin la salut humana i el medi ambient amb els objectius d'obtenir productes d'alta qualitat, minimitzar l'ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció, i disminuir els residus. 
Per a la protecció dels cultius, la producció integrada combina la utilització de mètodes de lluita biològica per al control de les plagues juntament amb la utilització de les tècniques tradicionals basades en la utilització de productes agroquímics.

A diferència de la producció ecològica, la producció integrada permet la utilització de productes agroquímics de síntesis (adobs, pesticides,...etc.), si bé aquesta utilització està restringida a l'ús d'unes determinades matèries autoritzades, que prèviament s'han definit en les Normes Tècniques específiques de producció per a cada cultiu.
El logotip de l'etiqueta és el que es mostra a continuació.

Pel que fa al conreu convencional, és tracta de l'agricultura tradicional que ha passat de pares a fills al llarg de dècades.

Oli d'oliva verge extra: 

Marca: Oli "La LLena"

Elaboració: L'oliva és collida de l'arbre de forma manual i molturada mitjançant un acurat sistema d'extracció, en fred, obtenint un oli d'alta qualitat que conserva tots els atributs destacant el fruitat a oliva amb singulars matisos de picant, amarg i verd; que variaran en funció de la climatologia de l'anyada.

Es recomana conservar a uns 18º C i preservat de la llum.
Es ven en garrafes de 5 litres, 2 litres i ampolles de litre .

Oli d'oliva verge extra ecològic

Marca: Oli "La LLena"

Elaboració: Oli de varietat arbequina d'excel·lent qualitat i amb un bon nivell d'antioxidants naturals que permeten mantenir íntegres les seves virtuts. Es troba totalment lliure de restes de plaguicides, baix contingut en metalls pesants i molt respectuós amb l'entorn on s'ha confeccionat.

Es recomana conservar a uns 18º C i preservat de la llum.

Es ven en garrafes de 5 litres, 2 litres i ampolles de ¾