Esteu aquí

NOTÍCIES

23/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 3.435,65 euros per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per a l'exercici 2023.

23/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 17.363,17 euros per a projectes i activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular, dins la convocatòria de 2023.

23/01/2024

SUBVENCIÓ DEL PATRONAT DE TURISME PER A LA DIFUSIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 6.358,98 euros per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesanals de qualitat per a l'any 2023.

17/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER INTERESSOS DE PRÉSTEC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 4.964,28 euros per interessos de préstec de l'exercici 2023.

17/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DE L'EXERCICI 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 10.000 euros per a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva per a l'exercici 2023.

08/01/2024

Pressupost municipal 2024

L’AJUNTAMENT D’ULLDEMOLINS PRESENTA UN PRESSUPOST DE 1.207.892,30 € PER AL 2024.

Destaquen l’arranjament del carrer de Jaume Amigó, la pavimentació de l’avinguda Ducs de Cardona i del camí de les ermites fins a l’Oliver Gros, la rehabilitació de l’entorn de la Font de la Gleva, l’adquisició d’un nou habitatge per desenvolupar polítiques socials, la redacció de projectes tècnics i les accions cap al canvi de model energètic i econòmic del municipi.

L’Ajuntament d’Ulldemolins ha sotmès a votació el pressupost municipal del 2024 al Ple Municipal que es va celebrar el 21 de desembre. La proposta de pressupost que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament té un import total de 1.207.892,30 €.

Les línies més destacades del pressupost d’inversions per enguany són l’arranjament del carrer de Jaume Amigó (81.158,83 €) i la pavimentació de l’avinguda dels Ducs de Cardona i del camí de les ermites fins a l’Oliver Gros (97.786,15 €). Aquestes actuacions estan finançades en bona part pel PUOSC de la Generalitat i la Diputació de Tarragona. 

També tenen una partida important al pressupost la rehabilitació de l’entorn de la Font de la Gleva (29.635,55 €), l’adquisició d’habitatge municipal per a polítiques socials (56.500,00 €), la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’ermita de Santa Magdalena (24.767,49 €) i la renovació de la bomba del pou de captació d’aigua al riu de Montsant (23.638,25 €). També es contempla una partida de redacció de projectes tècnics de futures accions.

El pressupost també contempla la millora dels camins agrícoles del municipi, inversions en les instal·lacions esportives, la consolidació de la programació cultural del poble, la continuïtat dels plans energètic i d’habitatge a la població, el suport a les entitats i la gestió forestal al terme municipal.

Pel que fa al capítol de despeses corrents, manteniment i prestació de serveis municipals, la partida total ascendeix a 457.175,00 €.

Pendents d’incorporar altres subvencions

En la mesura que puguin gestionar-se i obtenir-se subvencions addicionals, l’Ajuntament podrà escometre nous projectes d’inversió, ara no contemplats en el pressupost inicial. Entre aquestes inversions hi hauria la millora de la xarxa d’aigua en baixa del poble i millores en la gestió de residus.

Enguany, però, es farà l’esforç de tirar-los endavant i s’ha treballat per aconseguir la implicació i el finançament necessaris per part de la resta d’administracions del territori.

Increment de les taxes i preus públics municipals

Una petita part de l’increment pressupostari es deu a la modificació a l’alça de les ordenances fiscals que es van aprovar al ple municipal del passat 26 d’octubre i que s’expliquen en el següent enllaç.

Tot i així, l’Ajuntament continua aquest 2024 una política de bonificació de taxes i impostos per donar impuls a la instal·lació d’energies renovables al municipi i a la rehabilitació i reforma dels habitatges. Es tracta d’un esforç econòmic que s’espera es tradueixi en una reactivació econòmica i social sostenibles del municipi durant els propers anys.

Més informació a https://vimeo.com/898073689

NOTÍCIES

23/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 3.435,65 euros per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per a l'exercici 2023.

23/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 17.363,17 euros per a projectes i activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular, dins la convocatòria de 2023.

23/01/2024

SUBVENCIÓ DEL PATRONAT DE TURISME PER A LA DIFUSIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 6.358,98 euros per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesanals de qualitat per a l'any 2023.

17/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER INTERESSOS DE PRÉSTEC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 4.964,28 euros per interessos de préstec de l'exercici 2023.

17/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DE L'EXERCICI 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 10.000 euros per a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva per a l'exercici 2023.

08/01/2024

Pressupost municipal 2024

L’AJUNTAMENT D’ULLDEMOLINS PRESENTA UN PRESSUPOST DE 1.207.892,30 € PER AL 2024.

Destaquen l’arranjament del carrer de Jaume Amigó, la pavimentació de l’avinguda Ducs de Cardona i del camí de les ermites fins a l’Oliver Gros, la rehabilitació de l’entorn de la Font de la Gleva, l’adquisició d’un nou habitatge per desenvolupar polítiques socials, la redacció de projectes tècnics i les accions cap al canvi de model energètic i econòmic del municipi.

L’Ajuntament d’Ulldemolins ha sotmès a votació el pressupost municipal del 2024 al Ple Municipal que es va celebrar el 21 de desembre. La proposta de pressupost que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament té un import total de 1.207.892,30 €.

Les línies més destacades del pressupost d’inversions per enguany són l’arranjament del carrer de Jaume Amigó (81.158,83 €) i la pavimentació de l’avinguda dels Ducs de Cardona i del camí de les ermites fins a l’Oliver Gros (97.786,15 €). Aquestes actuacions estan finançades en bona part pel PUOSC de la Generalitat i la Diputació de Tarragona. 

També tenen una partida important al pressupost la rehabilitació de l’entorn de la Font de la Gleva (29.635,55 €), l’adquisició d’habitatge municipal per a polítiques socials (56.500,00 €), la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’ermita de Santa Magdalena (24.767,49 €) i la renovació de la bomba del pou de captació d’aigua al riu de Montsant (23.638,25 €). També es contempla una partida de redacció de projectes tècnics de futures accions.

El pressupost també contempla la millora dels camins agrícoles del municipi, inversions en les instal·lacions esportives, la consolidació de la programació cultural del poble, la continuïtat dels plans energètic i d’habitatge a la població, el suport a les entitats i la gestió forestal al terme municipal.

Pel que fa al capítol de despeses corrents, manteniment i prestació de serveis municipals, la partida total ascendeix a 457.175,00 €.

Pendents d’incorporar altres subvencions

En la mesura que puguin gestionar-se i obtenir-se subvencions addicionals, l’Ajuntament podrà escometre nous projectes d’inversió, ara no contemplats en el pressupost inicial. Entre aquestes inversions hi hauria la millora de la xarxa d’aigua en baixa del poble i millores en la gestió de residus.

Enguany, però, es farà l’esforç de tirar-los endavant i s’ha treballat per aconseguir la implicació i el finançament necessaris per part de la resta d’administracions del territori.

Increment de les taxes i preus públics municipals

Una petita part de l’increment pressupostari es deu a la modificació a l’alça de les ordenances fiscals que es van aprovar al ple municipal del passat 26 d’octubre i que s’expliquen en el següent enllaç.

Tot i així, l’Ajuntament continua aquest 2024 una política de bonificació de taxes i impostos per donar impuls a la instal·lació d’energies renovables al municipi i a la rehabilitació i reforma dels habitatges. Es tracta d’un esforç econòmic que s’espera es tradueixi en una reactivació econòmica i social sostenibles del municipi durant els propers anys.

Més informació a https://vimeo.com/898073689