Esteu aquí

NOTÍCIES

25/05/2022

Concessió de la gestió del bar de la piscina municipal

L'Ajuntament d'Ulldemolins obre convocatòria per a la concessió de la gestió del bar de la piscina municipal d'Ulldemolins.

Tota la informació es troba a disposició de les persones interessades al tauler de l'ajuntament, al perfil del contractant, així com al web municipal www.ulldemolins.cat.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 9 de juny de 2022. L'obertura de sobres serà el dia 10 de juny.

 
Per a més informació, contactar amb l'ajuntament.

20/05/2022

Borsa de treball d'operari/ària de neteja. Bases i convocatòria.

L'Ajuntament d'Ulldemolins obre convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'OPERARI/A DE NETEJA que permeti cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei.

Tota la informació es troba a disposició de les persones interessades al tauler de l'ajuntament, així com en aquest enllaç.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 8 de juny de 2022.

05/05/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES MUNICIPALS D'HABITATGE

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 9.914,44 euros per al desenvolupament de Polítiques Municipals d'Habitatge, dins l'exercici de l'any 2021, que han estat emprats per a realitzar millores en l'habitatge de l'avinguda de Catalunya, núm. 1, d'Ulldemolins.

23/03/2022

Nova Subvenció

SUBVENCIÓ DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA 2021

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha otorgat una subvenció de 1.498,04 euros a l’ajuntament d’Ulldemolins per a programes concrets i activitats de promoció turística any 2021.

16/03/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A REACTIVAR L'ECONOMIA

La Diputació de Tarragona i el Departament de Recursos Humans, ha otorgat una subvenció de 1.000 euros dins de la convocatòria 2020 d'accions per al foment de la reactivació ocupacional i econòmica per la situació derivada de la COVID-19.

10/03/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PAES

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 14.485,50 euros per impulsar l'economia baixa en carboni, per al desenvolupament del PAES (Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible) en equipaments públics, en règim de concurrència competitiva per a l'exercici 2020. 

NOTÍCIES

25/05/2022

Concessió de la gestió del bar de la piscina municipal

L'Ajuntament d'Ulldemolins obre convocatòria per a la concessió de la gestió del bar de la piscina municipal d'Ulldemolins.

Tota la informació es troba a disposició de les persones interessades al tauler de l'ajuntament, al perfil del contractant, així com al web municipal www.ulldemolins.cat.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 9 de juny de 2022. L'obertura de sobres serà el dia 10 de juny.

 
Per a més informació, contactar amb l'ajuntament.

20/05/2022

Borsa de treball d'operari/ària de neteja. Bases i convocatòria.

L'Ajuntament d'Ulldemolins obre convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'OPERARI/A DE NETEJA que permeti cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei.

Tota la informació es troba a disposició de les persones interessades al tauler de l'ajuntament, així com en aquest enllaç.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 8 de juny de 2022.

05/05/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES MUNICIPALS D'HABITATGE

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 9.914,44 euros per al desenvolupament de Polítiques Municipals d'Habitatge, dins l'exercici de l'any 2021, que han estat emprats per a realitzar millores en l'habitatge de l'avinguda de Catalunya, núm. 1, d'Ulldemolins.

23/03/2022

Nova Subvenció

SUBVENCIÓ DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA 2021

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha otorgat una subvenció de 1.498,04 euros a l’ajuntament d’Ulldemolins per a programes concrets i activitats de promoció turística any 2021.

16/03/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A REACTIVAR L'ECONOMIA

La Diputació de Tarragona i el Departament de Recursos Humans, ha otorgat una subvenció de 1.000 euros dins de la convocatòria 2020 d'accions per al foment de la reactivació ocupacional i econòmica per la situació derivada de la COVID-19.

10/03/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PAES

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 14.485,50 euros per impulsar l'economia baixa en carboni, per al desenvolupament del PAES (Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible) en equipaments públics, en règim de concurrència competitiva per a l'exercici 2020.