Esteu aquí

NOTÍCIES

25/02/2021

SUBVENCIÓ DEL DEP. DE CULTURA PER RESOLDRE ELS DANYS A LES COVES DEL FEM PRODUÏTS PELS AIGUATS

L'ajuntament d'Ulldemolins ha rebut, amb el suport del Departament de Cultura, una subvenció de 10.000 euros per una intervenció realitzada l'any 2020, amb la finalitat de resoldre els danys produïts pels aiguats d'octubre de 2019 al jaciment arqueològic de les Coves del Fem d'Ulldemolins.

18/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEL PAM 2020 PER L'ADEQUACIÓ D'ESPAIS MUNICIPALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 17.419,23 euros per l'adequació dels baixos de l'ajuntament dins del PAM 2020.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DEL PAM 2020 PER L'ARRANJAMENT DELS ACCESSOS AL MUNICIPI

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 9.094,61 euros per l'arranjament dels accessos a Ulldemolins al carrer Fontalba.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER REFORMES A LA CASA DEL CONSULTORI MÈDIC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 8.502,93 euros per la substitució de les finestres de la casa del consultori mèdic municipal.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA L'ANY 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 976,15 euros per actuacions de protecció de la salut pública pel control de plagas i animals peridomèstics.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE L'ANY 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 4.709,90 euros pel control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà l'any 2020.

NOTÍCIES

25/02/2021

SUBVENCIÓ DEL DEP. DE CULTURA PER RESOLDRE ELS DANYS A LES COVES DEL FEM PRODUÏTS PELS AIGUATS

L'ajuntament d'Ulldemolins ha rebut, amb el suport del Departament de Cultura, una subvenció de 10.000 euros per una intervenció realitzada l'any 2020, amb la finalitat de resoldre els danys produïts pels aiguats d'octubre de 2019 al jaciment arqueològic de les Coves del Fem d'Ulldemolins.

18/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEL PAM 2020 PER L'ADEQUACIÓ D'ESPAIS MUNICIPALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 17.419,23 euros per l'adequació dels baixos de l'ajuntament dins del PAM 2020.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DEL PAM 2020 PER L'ARRANJAMENT DELS ACCESSOS AL MUNICIPI

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 9.094,61 euros per l'arranjament dels accessos a Ulldemolins al carrer Fontalba.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER REFORMES A LA CASA DEL CONSULTORI MÈDIC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 8.502,93 euros per la substitució de les finestres de la casa del consultori mèdic municipal.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA L'ANY 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 976,15 euros per actuacions de protecció de la salut pública pel control de plagas i animals peridomèstics.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE L'ANY 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 4.709,90 euros pel control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà l'any 2020.